Ομάδα Γονέων – ΒΆ Κύκλος* - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής-Εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΧΕΔΙΑ» της εγκεκριμένης Πράξης ΤΟΠΕΚΟ με τίτλο: «Τοπικό Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πρώην Χρηστών Ουσιών στην Αγορά Εργασίας του Νομού Θεσσαλονίκης» με κωδικό OPS 375989,η οποία εντάσσεται στη Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού ¶ξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων
ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.),απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών για εννέα (9) Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αντικείμενα κατάρτισης: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΡΟΡΙΟ (E-COMMERCE),ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ EUREP GAP, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΑΙΓΑΤΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ), ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ,ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ,ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΥΕ)–
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΦΥΛΑΞΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ,ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ(ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ), ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ,
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης το οποίο βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΚΑΝΑ www.okana.gr στην ενότητα «Νέα / Ανακοινώσεις».Το έντυπο αυτό θα πρέπει να το υποβάλλουν μαζί με το Βιογραφικό τους Σημείωμα στηδιεύθυνση: Μοναστηρίου 4, 4ος όροφος(Βαρδάρης, Θεσσαλονίκη, ώρες 10:00-14:00 καθημερινά εκτός
Σαββάτου και Κυριακής, τηλ. επικοινωνίας 2310566136.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι
η 26η Φεβρουαρίου 2014.
 
 
επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
Νέα - Προσκλήσεις
¶λλες Ανακοινώσεις
 
Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας
Αρχική σελίδα   |   Δίκτυο ¶λφα   |   Προγράμματα   |   Νέα - Εκδηλώσεις   |   Εξαρτήσεις   |   Photo Gallery   |   Press Kit   |   Links   |   Επικοινωνία
Κέννεντυ 32, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 561 21, Τηλ. 2310 729 090, Fax 2310 729 091, info@diktioalpha.gr
Κατασκευή Ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη - Istopolis